VRIENDE VAN DIE GROOTKERK

Nederduits Gereformeerde Kerk - Graaff-Reinet, Suid-Afrika

Vereniging van Vriende van die Grootkerk Graaff-Reinet

Mikpunte en doelwitte: Dit is die oogmerk van die vereniging om die voordurende bestaan en lewensvatbaarheid van Grootkerk as 'n kerk en publieke aantrekking van nasionale belang te verseker.  Fondse sal slegs aangewend word vir instandhouding en verbetering van die kerkgebou en terrein en nie vir ander gemeentelike uitgawes nie.

 Lidmaatskap:  Lidmaatskap van die Vereniging is beskikbaar aan enige persoon of instansie wat aanvaar is as lid deur die komitee.

Vir meer inligting kontak die skriba by 049 892 2422

Projekte reeds voltooi:

Herstel van klipmuur:                                          Bou van "muur van herinnering":

         

      

VRIENDE VAN GROOTKERK - BANK BESONDERHEDE:

 

ABSA Bank Graaff-Reinet Takkode: 334 216

Rekening naam:  Vriende van Grootkerk

Rekeningnommer: 920 930 4204

Meld asseblief verwysing